Monthly Archives april 2021

(H)erken hyperventilatie

Omgaan met veranderingen is niet voor iedereen even gemakkelijk. Meerdere factoren spelen mee: je sociale omgeving, je werk of je hobby’s, je financiële toestand, … allemaal belangrijke zaken die mee bepalen hoe je je als mens voelt en gedraagt.
Lees meer